Veelgestelde vragen

Is duurzaam bouwen financierbaar?

Verduurzaming heeft als gevolg dat het energieverbruik en de maandlasten voor energie lager worden. Hierdoor zullen de “woonlasten” ondanks de hogere investering in veel gevallen nagenoeg gelijk blijven.

Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden bijvoorbeeld:

  1. Groenbank. De bank begeleidt bij de aanvraag van een groenverklaring. Voor meer informatie KDB.
  2. Samenwerkingsverbanden (van minimaal 3 partijen) die zijn gericht op energie besparing kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor extra garantiestelling.

Er zijn meerdere mogelijkheden, tijdens de analyse wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Welke methoden zijn er en hoe werken ze?

Er zijn talloze technieken om slim met energie om te gaan. De beste methode voor duurzaam bouwen is het volgen van de trias energetica:

Stap 1. Beperk de energievraag.
In de eerste stap wordt gekeken naar isolatiewaarden, Rc-waarden, lichttoetreding, oriëntatie t.o.v. de zon, zonwering, het toepassen van lichte kleuren (reflectie) en de integratie van bouwkundige en installatietechnische elementen. De noodzaak om energie te gebruiken wordt op deze wijze tot een minimum beperkt.

Stap 2. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt.
In de toe te passen installaties wordt maximaal gebruik gemaakt van de laatste stand van de techniek, sluit het installatie-ontwerp maximaal aan bij de wensen en eisen en het bouwkundig ontwerp. Draag zorg voor minimale verliezen door te kiezen voor optimale leidingtrace’s  en voorzie hoogwaardige  componenten van  “on demand” regelingen. Een installatie zonder onnodig energieverbruik!

Stap 3. Gebruik duurzame energiebronnen.
In de derde stap wordt berekend in hoeverre  vergebleven energiebehoefte uit stap 2 op te vullen is met lokaal op te wekken duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens, bio-energie, WKK e.d.

Wat levert het op?

Duurzaam (ver)bouwen kan op diverse facetten en op verschillende niveaus. Afhankelijk hiervan levert het op:

  • lagere energiekosten;
  • lagere CO2 footprint voor een bedrijf;
  • hoger comfort;
  • beter energielabel;
  • beter milieu;
  • goed gevoel;
  • waarde voor MVO/marketing/reputatie.

Wat is de terugverdientijd?

Terugverdientijden zijn per locatie, gebouw, gebruiker, en maatregel verschillend en dus in veel gevallen niet standaard. Voor een aantal oplossingen kunt u indicatief de volgende terugverdientijden aanhouden:

Zonnepanelen: 6,7 jaar.
Verlichting: 3 jaar.
Bewegingssensor: 1 jaar tot 1,5 jaar.
Thermostatische kraan: 1,5 jaar tot 2 jaar.
Isolatie: 3 jaar tot 5 jaar.

Moet ik consessies doen aan mijn comfort?

Door het toepassen van hoogwaardige technieken, die optimaal op elkaar zijn afgestemd wordt in veel gevallen een hoger comfortniveau bereikt. Het effect hiervan vertaalt zich in een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim van medewerkers.

mp3 database movie database pdf database