Wist u dat gebouwen voor 40% van het energieverbruik over de hele wereld zorgen? Daarnaast zorgen zij voor 30% van de totale wereldwijde CO2 uitstoot.

“Meten is weten” is voor velen een bekende slogan. Dit geldt ook voor energieverbruik. Veel installaties zijn niet optimaal afgesteld. Uit onderzoek bleek, dat met adequate monitoring van energiestromen bedrijven een significante energiebesparing kunnen realiseren. Deze energiebesparing kan oplopen tot circa 33% van de op dat moment bestaande energieafname.

Het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen kan u van dienst zijn met het opstellen van een bemeteringsprogramma. Op basis van het uitvoeren van dit meetprogramma kan de eigenaar van een object direct energie besparen, zonder dat de kwaliteit van de werkomgeving in het geding is.

Duurzame energietechnieken

Energie wordt steeds schaarser en duurder, energiebesparing is daarom meer dan ooit nodig. Duurzame energie is energie die is opgewekt door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Wolter & Dros is gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen, de engineering en het realiseren en instandhouden van installaties voor energieopwekking, duurzame installatietoepassingen en energieconcepten.

Wolter & Dros wil opdrachtgevers uitdagen en inspireren tot nieuwe inzichten en duurzame oplossingen die zich vertalen in energieverbruik, kwaliteit, levensduur, hergebruik, exploitatiekosten en het welbevinden van mensen. Bekijk onderstaand overzicht ‘Duurzame energietechnieken’, met een toelichting op de technieken die daartoe bijdragen.

Duurzame energietechnieken

mp3 database movie database pdf database