Forse verhoging energie-investeringsaftrek

De overheid gaat investeringen in duurzaamheid sterker bevoordelen. De energie-investeringsaftrek is in 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent.

De energie-investeringsaftrek kan worden gebruikt voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande gebouwen. Als een ondernemer een pand koopt en 4 miljoen euro investeert om de energieprestatie te verbeteren, mag hij 2,3 miljoen euro (58 procent) in mindering brengen op de fiscale winst.

Ook vastgoedbeleggers komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek, als ze via een vennootschap in het onroerend goed beleggen. Om het mislopen van het voordeel te voorkomen, moeten wel alle formele eisen in acht worden genomen.

Henri Hofsteenge (directievoorzitter Rabobank Amersfoort Eemland):

"Het is belangrijk, dat we de misvatting wegnemen, dat duurzaam altijd duur is. Door gebouwen een duurzaam karakter te geven, sla je meer vliegen in een klap. Niet alleen milieuwinst, maar ook kostenreductie en veelal een comfortabelere werkomgeving."
mp3 database movie database pdf database